Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Vår ideologi » Sund livsåskådning

Sund livsåskådning

Sund livsåskådning är ju ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Bifrostordens tolkning vilar på en politisk och religiös obunden grund och syftar till att utveckla medlemmarna till självständiga och hjälpsamma bröder.
Vår lära kan kort sammanfattas i följande punkter:

  • Vi är alla jämlika
  • Ett starkt broderskap
  • Ärlighet i relationer
  • Hjälpsamhet mot andra

Vi på Logen 5 Åsagård jobbar för att alla bröder inom logen ska få möjlighet att utvecklas som individer därmed bli mer självständiga. Detta gör vi genom olika initiativ och genom att ständigt stötta och hjälpa varandra.