Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Vår ideologi » Hjälpverksamhet » Alfhild och Einar Byströms stiftelse

Alfhild och Einar Byströms stiftelse

Alfhild och Einar Byströms stiftelse skapades av paret med samma namn.

Stiftelsens ändamål är:

  1. Att lämna anslag för studier och utbildning såväl inom som utom Sverige, samt därmed jämförligt till ungdomar eller grupp av ungdomar.
  2. Att lämna anslag för vård, behandling eller anskaffande av hjälpmedel avseende sjukt eller handikappat barn under femton år.
  3. Att lämna anslag för fortsatt utbildning till ung scenisk aktör/aktris, en eller flera, som under det gångna året inom sitt yrke visat prov på stort kunnande.
  4. Att lämna anslag till vetenskaplig forskning som förbättrar kunskaperna om sjukdomar.
  5. Att lämna anslag till behövande sjuk- eller ålderspensionerade Bifrostbröder tillhörarande logen nr 5 Åsagård av Bifrostorden med maka/sambo samt kulturella evenemang.
Johanna Ander Ljung, ung musiker som tilldelats ett stipendium ur Alfhild och Einar Byströms stiftelse. Foto Gunnar Holmsten, 29 Rosheim
Luciaframträndande av Täby musikklasser 2015, som fick ta emot ett stipendium från stiftelsen.