Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Vår ideologi

Vår ideologi

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

  • Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
  • Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
  • Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

Sund livsåskådning

Sällskaplig samvaro

Hjälpverksamhet