Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Om oss » Bifrostorden

Bifrostorden

Du, som vill uppleva ett gott kamratskap, under seriösa men lättsamma former, är välkommen att söka medlemskap i logen 5 Åsagård av Bifrostorden. Bifrostorden är både en gemenskap och en plats där du kan få en stund för dig själv. Vi välkomnar dig till att knyta nya bekantskapsband med oss i logen 5 Åsagård.

Bifrostorden är ett svenskt ordenssällskap grundat år 1925 i Örebro av Harald Åkerberg, P H Sjöblom, F Larsson och C E Kinman. Ordenssällskapets syfte är att bedriva hjälpverksamhet, att främja en sund livsåskådning och att bereda medlemmarna tillfälle till god samvaro. Du kan läsa mer om Bifrostorden här.

Logen 5 Åsagård är en av flera loger och denna webbplats är en presentation av vad som sker och vilka som verkar just i vår loge. Du kan läsa mer om vår historia på denna sida.

Logen 5 Åsagård

Logen 5 Åsagård är en av de så kallade grundlogerna som igår i Bifrostorden. Åsagård invigdes i Enskede Börshus den 14 maj 1927 och logens första mästare blev distriktsingenjören Oscar Lindahl.

Läs om Åsagårds historia här.

Lista på alla Åsagårds mästare sedan starten 1927.

Idag har Åsagård ett 100-tal bröder och logelokalen finns på Klara Östra Kyrkogata 8, alldeles vid Sergels torg i centrala Stockholm. Åsagård har ett nära samarbete med övriga Stockholmsloger, som är 1 S:t Örjan, 4 Valhall och 8 Manheim. Åsagård är dessutom fadderloge för flera andra loger, däribland 16 Runheim i Järfäll och 32 Runrike i Täby.


Om Bifrostorden

Bifrostorden är ett svenskt ordenssällskap grundat år 1925 i Örebro av Harald Åkerberg, P H Sjöblom, F Larsson och C E Kinman. Ordenssällskapets syfte är att bedriva hjälpverksamhet, att främja en sund livsåskådning och att bereda medlemmarna tillfälle till god samvaro.

 • Antal grundloger (spridda över hela landet): 33 st
 • Antal storloger (regionala): 4 st
 • En Riksloge (central)
 • Antal medlemmar: 3000
 • Antal grader: 10 st (grad I-V grundloge, VI-IX storloge, X riksloge)

Ordens syfte

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

Detta betyder konkret:

 • att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
 • att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Ordens valspråk

Non haberi sed esse: Inte synas men vara


Medlemskap

Ordenssällskapet är öppet för män ur alla samhällsklasser, oberoende av etnisk härkomst, religion och politiska ställningstaganden. Krav för inträde är att man rekommenderas av en som redan är medlem, samt att man själv är känd för ”redbar och aktningsvärd vandel”.


Ritualarbetet

Orden arbetar i tio grader. När man inträder i orden upptas man i Grad I, för att sedan med tiden och efter att ha passerat emellanliggande grader, kan recipiera i Grad IX. Grad X är en hedersgrad vilken endast kan innehas av en procentandel baserat på det totala medlemsantalet. Varje grad har en till sig bunden ritual, vilken på olika sätt pålyser ordens budskap. På sin vandring genom graderna får medlemmen allt mer insikt och kunskap om ordens fullständiga mening.

Ritualernas innehåll är hemligt för utomstående och innehavare av lägre grader. De rituella mötena hålls i sk. loger. Övriga möten kan ske var som helst. Religion och politik är totalförbjudna samtalsämnen på Bifrostordens möten, medlemmarna uppmanas att ”reda upp sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet”. Ursprungligen skrevs ordens ritualer av författaren K. G. Ossiannilsson, vilken av stiftarna fick uppdraget att skriva en ritus som skulle med ett starkt inslag av mystik framför allt vara vacker och stämningsfull och med stegrad verkan från grad till grad.


Grader

Bifrostorden arbetar i tio grader;

 • I – Frihetens Grad
 • II – Vänskapens Grad
 • III – Kunskapens Grad
 • IV – Hoppets Grad
 • V – Trohetens Grad
 • VI – Kärlekens Grad
 • VII – Sanningens Grad
 • VIII – Skönhetens Grad
 • IX – Vishetens Grad
 • X – Styrande Viljan