Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Om oss » Åsagårds historia

Åsagårds historia

Vid första OD-mötet 27/1 1927 inför att bilda Åsagård föreslogs riksdagsmannen J. E. Berglund till logens M. Detta ändrades vid sammanträdet 19/4 till Oscar Lindahl.

Åsagårds instiftelsebrev.

Tanken var att Åsagård skulle bli en loge för huvudsakligen Brännkyrka församling av Stockholms stad det vill säga de södra förstäderna. Sammanträdena hölls första tiden i Restaurantlokalen i Stockholms Stads Börshus i Enskede. Bifrosttidningen beskrev kvällen och invigningen 19/4: Trots misslynta vädergudar kunde bröderna glädjas åt festligt solsken inomhus. OSM bytte sina viktiga statsomsorger mot Bifrostomsorger. Den pompösa invigningen och festarrangemangen bjöd på värdig andlig och välsmakande lekamlig spis. Talen flöt i jämn ström och när intet mer fanns att säga, så tråddes dansen till långt efter stängningsdags.

Vid invigningen installerade OSM Oscar Fritjof Enbom Tillsammans med OASM Harald Åkerberg och OSk Rickard Kjellgren Oscar Lindahl som logen 5 Åsagårds första mästare. Åsagårds första direktorium bestod av följande bröder (tillika logens instiftare):

 • M Oscar Lindahl
 • FSM N Söderberg
 • ASM Thorsten Sandberg
 • T Sven Wall
 • S JG Eriksson
 • Sk Adolf Skogh
 • IL R Nilsson
 • YL Frans August Kling
 • I CA Westerberg
 • FV Axel Friberg
 • AV Albert Lundell
 • D Per Erik Lindberg

Vid invigningen fick 6 bröder Grad I, 8 = Grad VI, 3 = Grad VII, 1 = Grad IX.

Sven Wall, Ordens starke man under de kommande 16 – 17 åren, började sin bana hos Åsagård med Grad VI, fick Grad IX 29/4 1928, Grad X 1/12 1928 och transporterades till St. Örjan 7/9 1928.
Vid årsskiftet 1927/28 angavs medlemstalet till Grad IX = 1, Grad VII = 3, Grad VI = 8, Grad II = 5 Grad I = 5, Följande årsskifte hade logen 31 bröder.

1930-talet: Över 100 bröder

Inför tioårsjubileet i Åsagård hade logen utvecklats mycket väl. Den 21 december 1936 hade logen 109 bröder, störst av de fyra Stockholmslogerna. Valhall hade 67 bröder, S:t Örjan 47 och Manheim 20.

1937, när Åsagård firade tio år, var följden bröder tjänstgörande:

 • M Torsten Ericsson
 • FSM Axel Friberg
 • ASM Per Lundgren
 • T Thure Åkerlund
 • S Olof Karlsson
 • Sk Adolf Skogh
 • IL Henning Sederholm
 • YL Sven Ekstrand
 • I Edv. Goude
 • FV Curt Rosdahl
 • AV A Geerling
 • D Filip Jarne

1940-talet: Åsagård firar 20 år

Åsagård firade sitt 20-årsjubileum på Ställmästaregården 13 september 1947. I samband med med detta skrevs i tidningen Bifrost att ”Hösten 1931 flyttade Stockholmslogerna till Carlton Hotell och stannade där i tre år. Sedan hösten 1933 har festvåingen i Hotell Continental varit vår ordenslokal, och ha vi där avnjutit mycken tillmötesgående välvilja.”

1950-talet

Dags att fira ”kvartsekeljubileum”! Den 11 oktober 1952 firade Åsagård 25 år på Piperska Muren. Det blir en stor jubilumsfest (läs om den i tidningen Bifrost nr 4 1952).

1952 bildades även damlogen Åsa-Idun, som redan vid starten hade ett 60-tal medlemmar.

1960-talet

Bifrostorden expanderar och Åsagård får äran att stå som fadderloge för en ny loge i Järfälla. Järfälla är vid den tiden en snabbt växande förort till Stockholm och behovet av en egen loge är stort. Logen är nummer sexton i ordningen inom Bifrostorden och den döps till 16 Runheim.

1970-talet

Efter att ha flyttat till och från diverse olika lokaler genom åren har Bifrostorden och Åsagård bestämt sig för att flytta in i de lokaler som tidigare använts av restaurang Södergård på Hornsgatan.

1980-talet

Text ännu inte klar.

1990-talet

Text ännu inte klar.

2000-talet: Stiftelse och fadderloge

Makarna Alhild och Einar Byström avsätter att startkapital och bildar Alfhild och Einar Byströms stiftelse. En mycket betydelsefull insats som gör att Åsagård kan ligga i frontlinjen när det gäller att erbjuda framför allt unga talanger inom kulturområdet en möjlighet att satsa på sin karriär.

Mot slutet av decienniet står Åsagård som fadderloge till 32 Runrike i Täby.

2010-talet: Riksting och 90 år

Åsagård stod tillsammans med logerna 1 S:t Örjan, 4 Valhall och 8 Manheim som arrangör för 2015 års riksting. Bifrostost-Sverige samlades på Stockholm Waterfront, där såväl riksting och högtidsloge som bankett hölls.

Samma år firade också Bifrostorden 90 år, vilket gjorde att intresset för riktstinget var extra stort.