Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Kontakt » Direktoriet

Direktoriet

Mästare

Petri Salonen

Förste ställföreträdande mästare

Marko Salonen

Andre ställföreträdande mästare

Anders J Andersson

Skrivare

Mats Ekdahl, ersättare Patrik Vuorela

Skattmästare

Kent Andersson

Talare

Miguel de Paula

Inre Ledsagare

Rolf Lundgren

Yttre Ledsagare

Mark-Olof Wolmestad

Intendent

Riccardo Diamanti

Förste Väktare

Anders Skogsmo

Andre Väktare

Mikael Johnsson

Dirigent

Joakim Wanzelius

Vakthavande Broder

Kjell Hedman

Uppvaktande broder

Ulrich Vilmar

Munskänk

Marko Salonen

Direktorieledamot

Tom Stjernschantz

Direktorieledamot

Bo Österdahl