Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Kontakt » Direktoriet

Direktoriet

Mästare

Marko Salonen

Förste ställföreträdande mästare

Mikael Johnsson

Andre ställföreträdande mästare

Mats Ekdahl

Skrivare

Petri Salonen

Skattmästare

Egert Lemmik

Talare

Bo Öberg

Inre Ledsagare

Rolf Lundgren

Yttre Ledsagare

Mark-Olof Wolmestad

Intendent


Förste Väktare

Anders Skogsmo

Andre Väktare

Tiimothy Morehouse

Dirigent

Joakim Wanzelius

Vakthavande Broder

Kjell Hedman

Uppvaktande broder

Ulrich Vilmar

Munskänk


Direktorieledamöter

Tom Stjernschantz, Bo Österdahl