Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Kontakt » Direktoriet

Direktoriet

Mästare

Kent Andersson

Förste ställföreträdande mästare

Marko Salonen

Andre ställföreträdande mästare

Stefan Billerstam, ersättare Anders J Andersson

Skrivare

Mats Ekdahl, ersättare Patrik Vuorela

Skattmästare

Petri Salonen

Talare

Miguel de Paula, ersättare Bo Öberg

Inre Ledsagare

Rolf Lundgren

Yttre Ledsagare

Mark-Olof Wolmestad, ersättare Hans Klingwall

Intendent

Riccardo Diamanti

Förste Väktare

Anders Skogsmo

Andre Väktare

Mikael Johnsson, ersättare Gilberto Gallaccio

Dirigent

Joakim Wanzelius

Vakthavande Broder

Kjell Hedman

Uppvaktande broder

Ulrich Vilmar

Munskänk

Marko Salonen

Direktorieledamot

Tom Stjernschantz

Direktorieledamot

Bo Österdahl