Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Evenemang

Evenemang

Aktiviteter och gradgivningar 2024.

Logelokal: W6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm. Samling 18:00. (i vissa fall 17:30)

Anmäl dig på Bifrostpostportalen!

EvenemangDagKommentar
Loge Grad I2024-02-01
Loge Grad III2024-04-11
Riksting2024-05-03/05Lund, se Bifrostordens webbplats
Loge Grad IV2024-05-30Arr. Manheim och Åsagård
Loge Grad I2024-08-15Kräftkapitel
Loge Grad II2024-09-20Arr. Åsagård och Valhall – preliminärt grad II
Loge Grad V2024-10-31Arr. Åsagård och Manheim
Loge Grad I2024-12-13Inklusive parentation + luciatåg