Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Evenemang

Evenemang

Aktiviteter och gradgivningar Åsagård 2021

Preliminärt program, ändringar kan ske, bland annat beroende på samhällets restriktioner. Denna sammanställning uppdateras så snart eventuella ändringar sker.

Logelokal: W6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm. Samling 18:00.

Evenemang               Dag                     Kommentar

Årsmöte, vinterquiz   2021-01-28        Via Zoom   

Klubbafton                  2021-03-04       Via Zoom

Klubbafton                  2021-04-08       Via Zoom

Riksting                       2021-05-08       Riksting (årsmöte), digitalt

Klubbafton                 2021-05-27       Via Zoom

Loge Grad I                2021-08-12        Kräftkapitel (OBS! Samling kl 17:30)

Loge Grad II               2021-09-07       

Loge Grad V               2021-10-28       

Loge Grad I                2021-12-09        Inklusive parentation + Luciatåg