Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Evenemang

Evenemang

Aktiviteter och gradgivningar 2023.

Logelokal: W6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm. Samling 18:00. (i vissa fall 17:30)

Anmäl dig på Bifrostpostportalen!

EvenemangDagKommentar
Loge Grad I2023-03-02
Loge Grad II2023-03-29
Riksting2023-05-05/07Oskarshamn, se Bifrostordens webbplats
Loge Grad IV2023-06-01Arr. Manheim och Åsagård
Loge Grad I2023-08-10Kräftkapitel
Loge Grad II2023-09-21
Loge Grad V2023-11-02Arr. Åsagård och Manheim
Loge Grad I2023-12-07Inklusive parentation + luciatåg