Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Archives for Kent Andersson

Kent Andersson

Nya bröder i vänskapens grad

Fyra bröder invigdes i Vänskapens grad 15 november 2018. Från vänster Patrik Vuorela, Riccardo Diamanti, Teddy Johansson (från 29 Rosheim) och Mats Ekdahl.