Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Nyheter » Tre bröder i Hoppets grad

Tre bröder i Hoppets grad

Logen 1 S:t Örjan arrangerande en grad IV 15 oktober och Åsagård var så klart på plats. Tre bröder fick insikt i vad Hoppets grad innebär. Övre raden från vänster Bengt Risinger (1 S:t Örjan), Viktor Lundqvist (5 Åsagård), Johan Lööf (ASM 1 S:t Örjan, kvällens mästare), Ted Lundin (5 Åsagård), Magnus Halvarsson (4 Valhall). Nedre raden från vänster: Urban Hjärne (4 Valhall) och Miguel de Paula (5 Åsagård).