Logen 5 Åsagård, Bifrostorden » Nyheter » Åsagård passerar 100

Åsagård passerar 100

Åsagård har nått en milstolpe: Logen har nu 100 bröder. Detta firades med stor glädje under installationslogen 23 januari.

En diskussion uppstod bland de fyra nya bröderna, som gjorde att brödraskaran ökade från 96 till 100. Vem var egentligen broder nr 100? Den som kom in sist i kapitelsalen, eller den som fick sitt gradband sist? I sann broderlig anda bestämdes att alla var broder nummer 100.

Under gradgivningen tackade Charlie Magnusson mästaren för året som gått. Det nya direktoriet för 2020 tillsattes och SLM Björn Torstenius dekorerade till Mark-Olof Wolmestad och Marko Salonen med Logernas hederstecken, samt Petri Salonen med Logernas belöningstecken.

Thomas Andersson från Odinsal höll talet till Orden, som handlade om vikten av att bygga broar och om förbrödringen mellan loger. Som ett bra exempel tog Thomas upp samarbetet från förra hösten, när Odinsal och Åsagård ordnade en gemensam resa till Grimner i Oskarshamn. Riccardo Diamanti höll talet till recipienderna, som handlade om att ge livet i Bifrostorden en andra och en tredje chans – man är kanske lite osäker i början, men sedan växer känslorna fram och så en dag står man där som fadder för ett par nya bröder. Recipiendernas tacktal hölls av vältalige Gunnar Moberg. Miguel de Paula fick mästarbordets blommor för sin insats under 2019 som varit en mycket starkt bidragande orsak till att logen nått 100-gränsen.