0
+

rolf lundgren

Två nya Åsagårdsbröder

Vid gradgivningen 2013-10-31 erhöll de båda nya Åsagårdsbröderna Jimi Wikman och Rolf Lundgren sina gradtecken för Grad I Frihetens Grad. På bilden nedan ses Mästare Ulrich Vilmar omgiven av Jimi Wikman (t v) och Rolf Lundgren (t h).