0
+

Direktoriet

Vad är detta?

Mästare
Kent Andersson

Förste ställföreträdande mästare
Marko Salonen

Andre ställföreträdande mästare
Stefan Billerstam, ersättare Anders J Andersson

Skrivare
Mats Ekdahl, ersättare Patrik Vuorela

Skattmästare
Petri Salonen

Talare
Miguel de Paula, ersättare Bo Öberg

Inre Ledsagare
Rolf Lundgren

Yttre Ledsagare
Mark-Olof Wolmestad, ersättare Hans Klingwall

Intendent
Riccardo Diamanti

Förste Väktare
Anders Skogsmo

Andre Väktare
Mikael Johnsson, ersättare Gilberto Gallaccio

Dirigent
Joakim Wanzelius

Vakthavande Broder
Kjell Hedman

Uppvaktande broder
Ulrich Vilmar

Munskänk
Marko Salonen

Direktorieledamot
Tom Stjernschantz

Direktorieledamot
Bo Österdahl