0
+

Åsagårds historia

Vid första OD-mötet 27/1 1927 inför att bilda Åsagård föreslogs riksdagsmannen J. E. Berglund till logens M. Detta ändrades vid sammanträdet 19/4 till Oscar Lindahl.

Tanken var att Åsagård skulle bli en loge för huvudsakligen Brännkyrka församling av Stockholms stad det vill säga de södra förstäderna. Sammanträdena hölls första tiden i Restaurantlokalen i Stockholms Stads Börshus i Enskede. Bifrosttidningen beskrev kvällen och invigningen 19/4: Trots misslynta vädergudar kunde bröderna glädjas åt festligt solsken inomhus. OSM bytte sina viktiga statsomsorger mot Bifrostomsorger. Den pompösa invigningen och festarrangemangen bjöd på värdig andlig och välsmakande lekamlig spis. Talen flöt i jämn ström och när intet mer fanns att säga, så tråddes dansen till långt efter stängningsdags.

Vid invigningen installerade OSM Oscar Fritjof Enbom Tillsammans med OASM Harald Åkerberg och OSk Rickard Kjellgren Oscar Lindahl som logen 5 Åsagårds första mästare. Åsagårds första direktorium bestod av följande bröder (tillika logens instiftare):

 • M Oscar Lindahl
 • FSM N Söderberg
 • ASM Thorsten Sandberg
 • T Sven Wall
 • S JG Eriksson
 • Sk Adolf Skogh
 • IL R Nilsson
 • YL Frans August Kling
 • I CA Westerberg
 • FV Axel Friberg
 • AV Albert Lundell
 • D Per Erik Lindberg

Vid invigningen fick 6 bröder Grad I, 8 = Grad VI, 3 = Grad VII, 1 = Grad IX.

Sven Wall, Ordens starke man under de kommande 16 – 17 åren, började sin bana hos Åsagård med Grad VI, fick Grad IX 29/4 1928, Grad X 1/12 1928 och transporterades till St. Örjan 7/9 1928.
Vid årsskiftet 1927/28 angavs medlemstalet till Grad IX = 1, Grad VII = 3, Grad VI = 8, Grad II = 5 Grad I = 5, Följande årsskifte hade logen 31 bröder.

1940-talet

Åsagård firade sitt 20-årsjubileum på Ställmästaregården 13 september 1947. I samband med med detta skrevs i tidningen Bifrost att ”Hösten 1931 flyttade Stockholmslogerna till Carlton Hotell och stannade där i tre år. Sedan hösten 1933 har festvåingen i Hotell Continental varit vår ordenslokal, och ha vi där avnjutit mycken tillmötesgående välvilja.”

Sidan är under utveckling, därav det kortfattade innehållet.